Det kan vara så men det mesta beror på styrka och kasthastighet så det är detta du skall fokusera på i första hand.